Scheiden

Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Buiten dat dit veel emotie en gevoel met zich meebrengt moet u dan ook nog eens rationeel financiële keuzes maken.

Er moeten berekeningen gemaakt worden voor partner- en kinderalimentatie, het vermogen en het huis moeten verdeeld worden en dan moet u ook nog denken aan uw pensioen. Allemaal keuzes met grote juridische, financiële en fiscale gevolgen. U bent bij mij aan het juiste adres voor inzicht in uw persoonlijke situatie bij scheiding en ik kan u ondersteunen met berekeningen, inzicht en advies.


Bent u woonachtig in de regio Eindhoven en bent u verwikkeld in een scheiding? Of  bent u van plan eventueel te gaan scheiden en heeft u behoefte aan financieel advies?  Aarzel niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Onafhankelijk financieel advies

scheiden / uit elkaar gaan

 U wilt toch ook zeker weten dat alles goed geregeld is voor u en de kinderen bij een scheiding?

Op het moment dat u besluit om uit elkaar te gaan staat uw hoofd vaak niet naar het in kaart brengen van de financiële en fiscale  gevolgen van deze scheiding. Toch is het belangrijk u op dit moment goed door mij te laten voorlichten zodat u bewuste keuzes kunt maken en weet wat de eventuele gevolgen van uw keuzes zijn. Ik breng deze  keuzes voor u kaart en adviseer u welke keuze het best past bij uw persoonlijke situatie.

 Partneralimentatie  /  Kinderalimentatie /   Scheiden en de woning   / Vermogensopstelling en verdeling / Scheiden en pensioen / Veelgestelde vragen   

 


Als onafhankelijk advieskantoor bent u bij Roots Financieel Advies aan het juiste adres voor inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van een echtscheiding. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Partneralimentatie

Wanneer u tot een echtscheiding besluit kan het zijn dat de meest verdienende partner verplicht wordt partneralimentatie te betalen aan de minst verdienende partner. De alimentatie is dan een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de voormalige partner. Lees hieronder verder om meer te weten te komen over partneralimentatie.
 • Hoogte van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald door twee factoren: de behoefte van de minst verdienende partner en de draagkracht van de andere partner. Bij de behoefte word er gekeken naar de financiële situatie tijdens het huwelijk. Bij de draagkrachtberekening word er gekeken wat de alimentatieplichtige echt kan betalen.

 • Behoefteberekening partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt in veel gevallen berekend op basis van de zogenaamde 60% regel. Dit betekent dat de behoefte wordt vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen ten tijd van het huwelijk minus de kosten van de kinderen. Vervolgens wordt eerst gekeken in hoeverre de alimentatiegerechtigde zelf in die behoefte kan voorzien met inkomen uit werk of uitkering. Voor het deel dat overblijft bestaat de behoefte aan alimentatie van de ex-partner.

 • Draagkrachtberekening partneralimentatie

Vervolgens wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige berekend. In de draagkrachtberekening wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de alimentatieplichtige. Nadat alle kostenposten van de inkomsten van de alimentatieplichtige zijn afgetrokken blijft de zogenaamde draagkrachtruimte over.


Het berekenen van partneralimentatie is een complexe zaak en is afhankelijk van veel factoren. U doet er goed aan om mij dit te laten berekenen en u door mij te laten adviseren door. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Kinderalimentatie

Als verzorgende ouder kunt u een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Kinderalimentatie heeft betrekking op de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.
 • Hoogte van de kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding.

 • Behoefteberekening kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. Bij een wijziging van omstandigheden na de vaststelling van de kinderalimentatie is het altijd mogelijk om wijziging te verzoeken aan de rechtbank. Bij het vaststellen van de kinderalimentatie wordt altijd eerst de behoefte van de kinderen vastgesteld. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen.

 • Draagkrachtberekening kinderalimentatie

Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van de draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat overblijft na aftrek van de vaste lasten. Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.


Kinderalimentatie berekenen is een complexe zaak en van veel factoren afhankelijk. Het is dus raadzaam hiervoor bij mij advies in te winnen en mij deze kinderalimentatie te laten berekenen. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Scheiden en de woning

Als u gaat scheiden, zult u moeten beslissen wat er gaat gebeuren met uw woning. De beslissing over uw woning heeft ook fiscale gevolgen. Als u in een huurwoning woont gelden er andere fiscale regels dan bij een koopwoning.

 • Scheiden en de koopwoning

Wanneer u besluit in de koopwoning te blijven wonen, moet u ook de hypotheeklasten van de woning op u nemen. Wanneer er sprake is van een overwaarde, moet u misschien wel de hypotheek verhogen om uw ex-partner uit te kunnen kopen. Deze verhoging word door de belastingdienst gezien als uitgave voor de aankoop van een eigen woning. De hypotheekrente is daarom ook aftrekbaar. Wanneer u bij uw hypotheek een opbouwproduct heeft afgesloten om in de toekomst de hypotheek te kunnen aflossen moet dit bij een echtscheiding van twee namen op een naam gezet worden. De waarde moet dus worden verdeeld.

 • Scheiden en de huurwoning

Als u of uw partner na de scheiding in de huurwoning blijft wonen, terwijl de ander de huur betaalt, heeft dit gevolgen voor de belasting. Als u namelijk de huur voor uw ex-partner betaalt, wordt dit gezien als een vorm van alimentatie. Degene die de huur betaalt, mag dit opgeven als aftrekpost. Voor degene die de huur ontvangt, moet dit bedrag gezien worden als inkomen.

 • Woning en alimentatie

Alimentatie betalen aan uw ex-partner is aftrekbaar. Ook als de alimentatiebetaler meebetaalt aan de hypotheekrente van de voormalig gezamenlijke woning, blijft dit aftrekbaar. De alimentatiebetaler kan op deze manier nog 2 jaar de hypotheekrente als vorm van alimentatie aftrekken.

 • Eigenwoningreserve

Als u door de scheiding genoodzaakt bent de gezamenlijke woning te verkopen, kan er sprake zijn van een overwaarde uit uw woning. Die overwaarde moet door u en uw ex-partner verdeeld worden. Overwaarde valt in dit geval onder de ‘eigenwoningreserve’. Een eigenwoningreserve kan bij aankoop van een nieuwe woning de mogelijkheden voor renteaftrek beperken. Met die beperking krijgt u te maken als u binnen 5 jaar een nieuwe eigen woning koopt. Het is dus verstandig u goed door mij te laten voorlichten welke wetten en regelgevingen gelden voor uw situatie.


Wilt u uw partner uitkopen en hem of haar ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigen woning? Neem dan nu contact met mij op en laat mij u adviseren en voor u bemiddelen om de hypotheek op uw naam over te zetten. Een eerste afspraak is altijd gratis en vrijblijvend voor u.  

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Vermogensopstelling en verdeling

Tijdens het huwelijk of het samenwonen hebben u en uw partner samen spullen gekocht, gespaard of schulden gemaakt. Als u uit elkaar gaat moet u de boel verdelen.

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen bent u verplicht om alles te verdelen. Hebben u en uw partner huwelijkse voorwaarden opgemaakt dan wordt de boedel verdeeld volgens de afspraken in de huwelijkse voorwaarden die u heeft opgesteld.

Wanneer u hebt samengewoond, hoeven alleen de zaken die jullie samen hebben gekocht of de gezamenlijke schulden tussen jullie verdeeld te worden.

De afspraken met betrekking tot de boedelverdeling worden opgenomen in het convenant. De boedelverdeling wordt gedaan aan de hand van een vermogensopstelling waarin alle zaken van waarde worden opgenomen. Uit de afgesproken boedelverdeling blijkt of één van de partijen te veel (overbedeling) of te weinig (onderverdeling) ontvangt. Wanneer er te veel of te weinig wordt ontvangen dan moet er aan de hand van de vermogensopstelling een uitkoopsom berekend worden.

Wilt u meer weten  over boedelverdeling? Of wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Scheiden en pensioen

Gaat u scheiden? Dat is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. U weet waarschijnlijk dat u afspraken moet maken over uw kinderen, de alimentatie, uw huis en over de verdeling van uw bezittingen. Maar waar u misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk. Dit opgebouwde pensioen moet namelijk ook verdeeld worden.
 • Ouderdomspensioen

U  krijgt, tenzij u iets anders afgesproken hebt, de helft van het  pensioen dat uw partner tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd.

 • Afstand doen van uw recht

U hoeft uw pensioen niet te delen. U kunt in uw echtscheidingsconvenant laten opnemen, dat u elkaars ouderdomspensioen niet wilt. U doet dan afstand van uw recht op een deel van het pensioen van de ander.

 •  Uitbetaling ouderdomspensioen

Wanneer u gescheiden bent moet u dit binnen twee jaar melden aan de pensioenuitvoerder. Zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, betaalt de pensioenuitvoerder het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan u allebei uit.

 • Conversie

Bij een echtscheiding kunt u ook nog kiezen voor conversie (omzetting). U doet daarbij definitief afstand van de helft van uw ouderdomspensioen. De helft waar uw ex-partner recht op heeft, wordt dan zijn of haar eigen ouderdomspensioen.

 • Nabestaandenpensioen

Naast een ouderdomspensioen kunt u ook een nabestaandenpensioen  opbouwen. Komt uw partner te overlijden, dan wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Overlijdt uw partner nadat u  gescheiden bent, dan krijgt u een bijzonder nabestaandenpensioen  uitgekeerd.

 • Bijzonder nabestaandenpensioen

Als u gescheiden bent en uw ex-partner overlijdt, heeft u nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor uw scheiding. U heeft dus geen recht meer op het geld dat na uw scheiding opzij is gezet.

 • Andere afspraken

U kunt afwijken van de wettelijke regeling over het nabestaandenpensioen. Voor het maken van andere rechtsgeldige afspraken moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.


Wilt u meer weten over scheiden en uw pensioen? Neem dan nu contact met mij op en maak vrijblijvend een eerste afspraak. Deze is altijd gratis voor u.  

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Veelgestelde vragen

Om u te laten zien wat ik eventueel voor u kan betekenen heb ik de meest gestelde vragen van mijn klanten uit de regio Eindhoven omtrent scheiden / uit elkaar gaan hieronder voor u beschreven.

 • Heb ik recht op kinder- of partneralimentatie?
 • Kan ik in het huis in Eindhoven blijven wonen bij een scheiding? Moet ik mijn partner uitkopen?
 • Wat zijn  de gevolgen van een scheiding voor mijn pensioen?
 • Moet ik pensioen afstaan aan mijn partner?
 • Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn partner?
 • Moet ik alimentatie betalen? En kan ik dit ook afkopen?

Woont u in de regio Eindhoven? Bent u van plan om te gaan scheiden of bent u verwikkeld in een scheiding? Komt u er zelf even niet meer uit? Neemt u dan met mij contact op. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Deze eerste afspraak is voor u gratis en vrijblijvend. 

 • Moeten de verzekeringen worden aangepast bij een scheiding?
 • Wat is er wettelijk geregeld bij een scheiding?
 • Mijn partner en ik wonen samen met een samenlevingscontract in Eindhoven. Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor ons?
 • Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor de belastingaangifte?
 • Is de alimentatie aftrekbaar in de belastingaangifte?

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Financieel plan

Alle bovenstaande vragen kan ik voor u beantwoorden. Wanneer u echter de zaken grondig wilt aanpakken kunt u bij mij ook kiezen voor een op maat gemaakt financieel plan. Een financieel plan vormt voor mij de basis van een goed financieel advies. Het financieel plan van Roots Financieel Advies geeft u een compleet overzicht van uw inkomenspositie bij arbeid…

Verder Lezen

Waarom Roots?

Ik ben geheel onafhankelijk en heb bij geen enkele financiële dienstverlener een belang. Ik heb dan ook maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kan ik u de toegevoegde waarde bieden die u verdient als klant. Ik ben open, transparant en ethisch en mijn doelen naar u toe zijn het wegnemen van onzekerheid, het financieel ontzorgen, het wegnemen van onrust en u een…

Verder Lezen

Meer weten?

Wilt u na het lezen van deze pagina weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Heeft u een financiële vraag die u eens voor wilt leggen aan een adviseur? Of heeft u een andere reden om contact met mij op te nemen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Verder Lezen