Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt betekent dat u door ziekte of een handicap uw werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt uitvoeren. Dit heeft voor vrijwel iedereen ingrijpende gevolgen. Niet alleen omdat u nu moet leven met iets dat u in uw activiteiten beperkt, maar ook omdat u fors getroffen zult worden in uw portemonnee.

Het risico dat u uw beroep als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet meer kunt uitoefenen, is groter dan u denkt! Op welke aspecten van uw financiële huishouden grijpt arbeidsongeschiktheid in? Op welke wettelijke regelingen kunt u terugvallen voor een steuntje in de rug? En wat zijn uw rechten en plichten als arbeidsongeschikte? Ik geef u het antwoord op al uw vragen omtrent arbeidsongeschiktheid.


U bent op enige wijze buiten het arbeidsproces geraakt of dreigt hier buiten te raken? Als ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Als u in de omgeving van Eindhoven woont is een eerste kennismaking altijd gratis en vrijblijvend voor u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Onafhankelijk financieel advies

Arbeidsongeschikt

Weet u wat u aan inkomen gaat ontvangen als u arbeidsongeschikt raakt?

3 op 10 werknemers krijgt in zijn of haar werkzame leven te maken met arbeidsongeschiktheid. Om ervoor te zorgen dat uw huidige financiële situatie gehandhaafd blijft doet u er verstandig aan met mij contact op te nemen. Ik breng voor u uw situatie na arbeidsongeschiktheid in kaart en adviseer u over de mogelijkheden die u heeft om dit risico te beperken of te voorkomen.

Werknemer Gedeeltelijk of tijdelijk / Volledig en duurzaam / Arbeidsongeschiktheid en hypotheek / Arbeidsongeschiktheid en pensioen Veelgestelde vragen

Werknemer en arbeidsongeschiktheid

 • Werknemer

Als u als werknemer langdurig ziek wordt blijft u in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van uw werkgever. Vaak krijgt u het eerste jaar van ziekte 100% doorbetaald en het tweede jaar 70% van uw laatstverdiende salaris. Na deze twee jaar komt u dan in de WIA. De hoogte van deze uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en uw vroegere salaris.

 • Arbeidsvermogen als uitgangspunt

Bij de WIA draait het om het vermogen dat u hebt om nog te werken. Men wil zo veel mogelijk stimuleren dat u aan de slag blijft als dat in uw situatie mogelijk is. Het gaat er dan ook niet om wat u niet meer kan, maar om wat u nog wél kunt. Uw loonverlies wordt bepaald door een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Is uw loonverlies minder dan 35%, dan word u “niet arbeidsongeschikt” geacht en krijg je geen uitkering op grond van de WIA. In principe is het de bedoeling dat u dan in dienst blijft bij uw huidige werkgever; deze mag u alleen maar ontslaan als er echt geen andere mogelijkheid is.

Is uw verdiencapaciteit er in de ogen van het UWV minimaal 35% op achteruit gegaan, dan krijgt u een WIA-uitkering om uw loonverlies (gedeeltelijk) te compenseren. Binnen de WIA zijn er twee mogelijkheden: bent u gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt dan ontvangt u een WGA-uitkering. Bent u volledig en permanent arbeidsongeschikt dan krijgt u een IVA-uitkering.


Wilt u weten of ik iets in uw nieuwe situatie kan betekenen? Ik kom voor een 1e kennismaking graag bij u langs als u in de buurt woont van Eindhoven. 

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Gedeeltelijk of tijdelijk

 • Gedeeltelijk of tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking voor een zogenoemde WGA-uitkering. Hierbij staat WGA voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u door uw ziekte of handicap meer dan 20% maar niet meer dan 65% van uw laatste loon kunt verdienen. Kunt u maar maximaal 20% van uw oude loon verdienen maar is er kans op herstel, dan bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. Uitvoeringsinstantie UWV onderzoekt of u voldoet aan deze criteria en dus voor een WGA-uitkering in aanmerking komt.

Het uitgangspunt van de WGA is dus dat u gedeeltelijk nog wel kunt werken of dat u tijdelijk niet kunt werken maar straks wel weer aan de slag kunt. Omdat de WGA zich richt op re-integratie op de arbeidsmarkt is het uitkeringssysteem zo opgezet dat u in feite beloond wordt voor werken. Hoe meer u naast uw uitkering verdient, des te hoger uw totale inkomen zal zijn. Er bestaan drie soorten WGA-uitkeringen.

 • Loongerelateerde uitkering

De loongerelateerde uitkering is een uitkering die gebaseerd is op uw vroegere salaris. U komt hiervoor in aanmerking als u in de 36 weken voordat u ziek werd minstens 26 weken heb gewerkt. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt uitgegaan van het loon dat u gemiddeld maandelijks verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Voor ieder volledig jaar dat u gewerkt hebt, ontvangt u 1 maand een uitkering.

 • Loonaanvullingsuitkering en vervolguitkering

Is de uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering verstreken of komt u voor deze uitkering niet in aanmerking omdat u niet voldoet aan de “wekeneis”, dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en verdient u minimaal 50% van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen dan ontvangt u een loonaanvullingsuitkering. De hoogte van de loonaanvullingsuitkering bedraagt 70% van uw WIA-maandloon minus het salaris dat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en benut u minder dan de helft van uw “resterende verdiencapaciteit” dan krijgt een vervolguitkering. Het gaat hier om een percentage van het minimumloon. Welk percentage wordt gehanteerd, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.


Wilt u weten meer weten over uw vervolguitkering of eventuele aanvullingen? U woont in Eindhoven of omgeving? Ik kom graag vrijblijvend bij u langs.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Volledig en duurzaam

 • Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Wanneer u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt u in aanmerking voor een zogenoemde IVA-uitkering. U bent volledig arbeidsongeschikt wanneer u niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen.

 • Aanvang van de uitkering

Voor een IVA-uitkering geld een wachttijd van 104 weken. Dit betekent dat u 2 jaar nadat u ziek of gehandicapt geworden bent een uitkering kunt krijgen. In de tussenliggende periode betaalt uw werkgever uw salaris (deels) door.

 • Hoogte van de uitkering

Hoe hoog de IVA-uitkering is, hangt af uw vroegere salaris. Als u helemaal niet meer werkt ontvangt u in principe een IVA-uitkering ter hoogte van 75% van uw WIA-maandloon.  In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een hogere IVA-uitkering.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Indien u in Eindhoven of omgeving woont komt ik graag bij u langs.

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Arbeidsongeschikt en hypotheek

 • Arbeidsongeschiktheid en hypotheek

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, dan heeft dit vaak flinke consequenties voor uw inkomen, en daarmee ook voor uw mogelijkheden om een eigen huis te kunnen (blijven) betalen. Wanneer u een hypotheek afsluit bij mij zult u in de meeste gevallen van mij ook het advies krijgen om een woonlastenverzekering af te sluiten. Met deze verzekering kunt u in de toekomst bij arbeidsongeschiktheid uw hypotheek blijven betalen.

 • Uw woonlasten verzekerd

Wanneer u tijdens de looptijd van uw hypotheek arbeidsongeschikt gaan uw netto hypotheeklasten ook nog eens omhoog. Door uw lagere inkomen neemt uw belastingvoordeel (hypotheekrentreaftrek) immers ook af. Bij sommige hypotheekverstrekkers geldt het afsluiten van een dergelijke verzekering soms zelfs als voorwaarde voor het verkrijgen van een bepaalde hypotheek. Ik zal altijd uw persoonlijke situatie als uitgangspunt nemen en u op maat adviseren.

 • Een hypotheek afsluiten als arbeidsongeschikte

Wat als u nu al arbeidsongeschikt bent? Dan worden uw kansen er zeker niet groter op. De meeste hypotheekverstrekkers zullen namelijk niet staan te springen om u te helpen. Toch zijn er in sommige gevallen wel mogelijkheden. Ik bekijk graag voor u wat de mogelijkheden zijn voor uw persoonlijke situatie.

 


Advies over een hypotheek afsluiten als u arbeidsongeschikt bent? Neem gerust contact met me op. Het 1e gesprek is altijd gratis en vrijblijvend voor u als u in de regio Eindhoven woont.

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

 • Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Als werknemer bouwt u via uw werk een aanvullend pensioen op. Doordat u nu een pensioenpremie afdraagt, bent u later verzekerd van een aanvulling op uw AOW. Maar wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt raakt? Meestal loopt deze gewoon voor u door, maar hoe het precies geregeld is, hangt af van de afspraken met het pensioenfonds of de verzekeraar. Laat u dus goed voorlichten door mij om niet voor een verrassing te komen staan.

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

In de meeste pensioenregelingen en pensioenverzekeringen is opgenomen dat uw pensioenopbouw door blijft lopen als u arbeidsongeschikt raakt, zonder dat u premie hoeft te betalen. Hoe meer arbeidsongeschikt, hoe minder premie u betaalt.

 • De pensioenopbouw

Komt u in een WIA-uitkering terecht, dan is het pensioen dat u opbouwt gebaseerd op uw laatstverdiende salaris. Normaal gesproken is dat het loon dat u gedurende uw tweede ziektejaar van uw werkgever kreeg. In veel gevallen is dit 70% van het salaris dat u voor die tijd verdiende. U bouwt dan dus ook maar over deze 70% pensioen op.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Mijn werkgebied is de regio Eindhoven en ik kom graag bij langs voor een kennismaking. Dit gesprek is voor u gratis en vrijblijvend.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Veelgestelde vragen

Om u te laten zien wat ik eventueel voor u kan betekenen heb ik de meest gestelde vragen van mijn klanten uit de regio Eindhoven omtrent arbeidsongeschiktheid hieronder voor u beschreven.

 • Hoe hoog is mijn uitkering bij arbeidsongeschiktheid?
 • Op welke aspecten in mijn financiële huishouden word ik geraakt bij arbeidsongeschiktheid?
 • Op welke wettelijke regelingen kunnen wij terugvallen bij arbeidsongeschiktheid?
 • Welke rechten en plichten heb ik als arbeidsongeschikte?
 • Wie beoordeeld of ik arbeidsongeschikt ben?

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 • Wat mag ik verwachten van het UWV?
 • Aan welke regels moet ik me houden bij arbeidsongeschiktheid?
 • Kan ik als ik arbeidsongeschikt ben toch een hypotheek afsluiten?
 • Wat gebeurd er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt raak?

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Financieel plan

Alle bovenstaande vragen kan ik voor u beantwoorden. Wanneer u echter de zaken grondig wilt aanpakken kunt u bij mij ook kiezen voor een op maat gemaakt financieel plan. Een financieel plan vormt voor mij de basis van een goed financieel advies. Het financieel plan van Roots Financieel Advies geeft u een compleet overzicht van uw inkomenspositie bij arbeid…

Verder Lezen

Waarom Roots

Ik ben geheel onafhankelijk en heb bij geen enkele financiële dienstverlener een belang. Ik heb dan ook maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kan ik u de toegevoegde waarde bieden die u verdient als klant. Ik ben open, transparant en ethisch en mijn doelen naar u toe zijn het wegnemen van onzekerheid, het financieel ontzorgen, het wegnemen van onrust en u een…

Verder Lezen

Meer weten?

Wilt u na het lezen van deze pagina weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Heeft u een financiële vraag die u eens voor wilt leggen aan een adviseur? Of heeft u een andere reden om contact met mij op te nemen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Verder Lezen