Alimentatieberekening

Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Wilt u weten waar u financieel aan toe bent bij een scheiding?

U moet bij een scheiding veel financiële keuzes maken. Er moeten berekeningen gemaakt worden voor partner- en kinderalimentatie, het vermogen en het huis moeten opgesteld en verdeeld worden en dan moet u ook nog denken aan uw pensioen. Met de alimentatieberekeningen van Roots Financieel Advies gaat u goed voorbereid de afspraken met de mediator of echtscheidingsadvocaat in. Dit zorgt ervoor dat u tijdens deze gesprekken efficiënt en effectief te werk kunt gaan. Vaak besparen mijn berekeningen u ook nog eens honderden euro’s.


Bent u woonachtig in de regio Eindhoven en bent u verwikkeld in een scheiding? Of  bent u van plan eventueel te gaan scheiden en heeft u behoefte aan financieel advies of alimentatieberekeningen?  Aarzel niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Onafhankelijk financieel advies

Alimentatieberekening

 U wilt toch ook weten waar u aan toe bent bij een (echt)scheiding?

Op het moment dat u besluit om uit elkaar te gaan staat uw hoofd vaak niet naar het in kaart brengen van de financiële en fiscale  gevolgen van deze scheiding. Toch is het belangrijk op dit moment te weten waar u aan toe bent. Ontvangt u alimentatie? Of moet u misschien betalen? Wat moet u betalen? Of wat ontvangt u? Hoe hoog word de kinderalimentatie? Hoe kom je gelijkwaardig op financieel gebied uit een scheiding?

Het is verstandig om u hierbij door mij te laten voorlichten. Dit zodat u bewuste keuzes kunt maken en weet wat de eventuele gevolgen van uw keuzes zijn. Ik breng deze  keuzes voor u kaart, bereken deze keuzes en adviseer u welke keuze het best past bij uw persoonlijke situatie.

Vermogensverdeling / Kinderalimentatie / Partneralimentatie / Jusvergelijking / Pensioenberekening (echt)scheiding


Als onafhankelijk advieskantoor bent u bij Roots Financieel Advies aan het juiste adres voor inzicht te verkrijgen in de financiële gevolgen van een echtscheiding. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Vermogenverdeling

Wanneer u gaat scheiden, zult u het vermogen moeten verdelen. De wijze waarop u getrouwd was bepaald hoe u het vermogen moet verdelen.

Vermogen bij gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is al het vermogen gezamenlijk vermogen. Dit zijn de woning, spaarrekeningen, verzekeringspolissen en uw inboedel. Het vermogen kan meestal niet letterlijk door de helft gedeeld worden. Daarom moet het vermogen in alle redelijkheid verdeeld worden. Een andere methode is uw ex-partner uitkopen, waardoor de helft van het vermogen afgekocht wordt.

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan heeft u destijds voorwaarden opgesteld voor uw vermogen. Jaarlijks moet er dan een verrekening plaatsvinden, waardoor ieder jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld wordt.

Hulp bij verdelen van vermogen

U kunt natuurlijk zelfstandig het vermogen verdelen door onderling afspraken te maken en deze vast te leggen. U kunt zich vast voorstellen dat dat een moeilijke klus word. Welk vermogen is namelijk gemeenschappelijk bezit? Wie bepaalt er wat verknochte goederen zijn? Wat moeten u doen als u het niet eens bent met elkaar?


Bent u woonachtig in de regio Eindhoven en bent u verwikkeld in een scheiding? Of  bent u van plan eventueel te gaan scheiden en heeft u behoefte aan financieel advies of alimentatieberekeningen?  Aarzel niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Over de hoogte van de partneralimentatie kunnen u en uw ex-partner in principe zelf afspraken maken, maar alimentatie voor uw kinderen wordt vastgesteld door de rechter. Wel kunt u mij eerst laten berekenen wat de hoogte is en deze afspraken later door een rechter laten toetsen.

Behoefte

Er wordt uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De behoefte wordt verdeeld naar rato van de inkomens van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

Draagkracht

Vervolgens bepaalt de rechter welk bedrag de alimentatieplichtige kan missen (de draagkracht). Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor kinderalimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

Vergelijking

Tot slot worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De draagkrachtruimte is in eerste instantie bestemd voor de kinderalimentatie. Is er daarna nog ruimte over, dan wordt de netto partneralimentatie vastgesteld.


Bent u woonachtig in de regio Eindhoven en bent u verwikkeld in een scheiding? Of  bent u van plan eventueel te gaan scheiden en heeft u behoefte aan financieel advies of alimentatieberekeningen?  Aarzel niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Wanneer uw ex-partner geen of nauwelijks inkomen heeft, kan deze partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap. Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie zoals hierboven beschreven altijd voor.

Behoefte

De hoogte van de partneralimentatie wordt in veel gevallen berekend op basis van de zogenaamde 60% regel. Dit betekent dat de behoefte wordt vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen ten tijd van het huwelijk minus de kosten van de kinderen. Vervolgens wordt eerst gekeken in hoeverre de alimentatiegerechtigde zelf in die behoefte kan voorzien met inkomen uit werk of uitkering. Voor het deel dat overblijft bestaat de behoefte aan alimentatie van de ex-partner.

 

Draagkracht

Vervolgens wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige berekend. In de draagkrachtberekening wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de alimentatieplichtige. Nadat alle kostenposten van de inkomsten van de alimentatieplichtige zijn afgetrokken blijft de zogenaamde draagkrachtruimte over. Van deze draagkrachtruimte is een vast percentage (meestal 60%) beschikbaar voor alimentatie, het beschikbare deel wordt de draagkracht genoemd.

Het berekenen van alimentatie is een complexe zaak en is afhankelijk van veel factoren. U doet er goed aan om dit te laten berekenen en u te laten adviseren door mij.

Jusvergelijking

Hierbij word er gekeken of de alimentatiegerechtigde met de berekende alimentatie niet meer overhoudt dan de alimentatieplichtige in de zogenaamde ‘jusvergelijking’.

Indien de alimentatiegerechtigde meer overhoudt, wordt de partneralimentatie gematigd tot het bedrag waarbij beide partijen ‘gelijke jus’ hebben, dat wil zeggen evenveel overhouden na betaling van de noodzakelijke lasten (het draagkrachtloos inkomen).

Bent u woonachtig in de regio Eindhoven en bent u verwikkeld in een scheiding? Of  bent u van plan eventueel te gaan scheiden en heeft u behoefte aan financieel advies of alimentatieberekeningen?  Aarzel niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Scheiden en pensioen

Gaat u scheiden? Dat is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. U weet waarschijnlijk dat u afspraken moet maken over uw kinderen, de alimentatie, uw huis en over de verdeling van uw bezittingen. Maar waar u misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk. Dit opgebouwde pensioen moet namelijk ook verdeeld worden. Roots Financieel Advies berekent voor u op welk pensioen u recht heeft.
  • Ouderdomspensioen

U  krijgt, tenzij u iets anders afgesproken hebt, de helft van het  pensioen dat uw partner tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd.

  • Afstand doen van uw recht

U hoeft uw pensioen niet te delen. U kunt in uw echtscheidingsconvenant laten opnemen, dat u elkaars ouderdomspensioen niet wilt. U doet dan afstand van uw recht op een deel van het pensioen van de ander.

  •  Uitbetaling ouderdomspensioen

Wanneer u gescheiden bent moet u dit binnen twee jaar melden aan de pensioenuitvoerder. Zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, betaalt de pensioenuitvoerder het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan u allebei uit.

  • Conversie

Bij een echtscheiding kunt u ook nog kiezen voor conversie (omzetting). U doet daarbij definitief afstand van de helft van uw ouderdomspensioen. De helft waar uw ex-partner recht op heeft, wordt dan zijn of haar eigen ouderdomspensioen.

  • Nabestaandenpensioen

Naast een ouderdomspensioen kunt u ook een nabestaandenpensioen  opbouwen. Komt uw partner te overlijden, dan wordt het pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden. Overlijdt uw partner nadat u  gescheiden bent, dan krijgt u een bijzonder nabestaandenpensioen  uitgekeerd.

  • Bijzonder nabestaandenpensioen

Als u gescheiden bent en uw ex-partner overlijdt, heeft u nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor uw scheiding. U heeft dus geen recht meer op het geld dat na uw scheiding opzij is gezet.

  • Andere afspraken

U kunt afwijken van de wettelijke regeling over het nabestaandenpensioen. Voor het maken van andere rechtsgeldige afspraken moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.


Bent u woonachtig in de regio Eindhoven en bent u verwikkeld in een scheiding? Of  bent u van plan eventueel te gaan scheiden en heeft u behoefte aan financieel advies of alimentatieberekeningen?  Aarzel niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP