Ouder worden

Mensen in Nederland leven tegenwoordig langer dan ooit. Door betere levensomstandigheden en gezondheidszorg worden u en ik steeds ouder. Kortom de vergrijzing neemt toe.

Woont u in de regio Eindhoven en wilt u graag inzicht in uw financiële situatie als u straks ouder bent? Of heeft u de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt en verandert er binnenkort iets in uw financiële situatie?  Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

 

Onafhankelijk financieel advies

ouder worden

U wenst zich toch ook niet druk te maken om uw financiële situatie op uw oude dag?

De verzorgingsstaat zoals wij die allemaal kennen is door de toenemende vergrijzing en de huidige crisis onbetaalbaar geworden. We zijn genoodzaakt om van onze verzorgingsmaatschappij een participatiemaatschappij te maken. De senioren van nu zijn zelfbewuster, zelfredzaam en hoger opgeleid. De overheid verwacht dit ook van u.

Wanneer u woonachtig bent in de regio Eindhoven en u zich geen zorgen wenst te maken over uw financiële situatie op latere leeftijd neemt u dan meteen contact met mij op. Een eerste afspraak is voor u gratis en vrijblijvend.

Gezin  /  Inkomen  /  Pensioen   /   Vermogen   /   Wonen

Uw gezin

Als u ouder word kan het zijn dat u grip op de wereld verliest. Het is daarom voor u van belang tijdig na te denken over het behartigen van de belangen van u of uw partner in geval van ouder worden.
 • Notariële volmacht / bewindvoering

Voordat u of uw partner geconfronteerd worden met dementie is het van belang na te denken over het behartigen van uw belangen bij dementie. Uw belangen op het gebied van uw financiën en vermogen kunnen worden beschermd door een notariële volmacht of een onderbewindstelling. Het verschil zit hem in de tussenkomst van een rechter bij een onderbewindstelling. Wanneer u woont in de regio Eindhoven en de bovenstaande situatie geld voor u kunt u mij aanwijzen als gevolmachtigde of bewindvoerder en zorg ik ervoor dat gedurende uw hele leven uw belangen behartigd blijven worden.

 • Nabestaandenservice

Als uw partner of u komen te overlijden is dat een ingrijpende gebeurtenis waarbij u ook nog eens heel veel dingen moet regelen. Emotioneel gezien zijn dit zware tijden. De papieren rompslomp is enorm. De nabestaandenservice die ik u bied neemt al deze zaken van u over. U kunt zich bezighouden met het verwerken van het verlies van uw dierbare en ik zorg voor de rest.

 • Executeur testamentair

Ook is het mogelijk wanneer u in de regio Eindhoven woont om mij in eerder stadium tijdens leven in uw testament te benoemen als executeur testamentair. U kunt dan precies aangeven wat ik wel en wat ik niet mag regelen voor u. Ik sta op dat moment als neutrale partij naast u en ben uw contactpersoon en vertrouwenspersoon naar externe partijen zoals: (notaris, bank, verzekeraar, de makelaar en overheid) . Na overlijden zorg ik voor een correcte afwikkeling zoals u het graag zou hebben gewild.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Uw inkomen

Als u ouder word zijn er veel wetten van invloed op uw netto besteedbaar inkomen. Misschien heeft u zonder dat u het weet wel recht op een aanvullende uitkering uit een van de onderstaande regelingen?
 • Eigen bijdrage voor zorg met verblijf

Bent u opgenomen in een zorginstelling in de regio Eindhoven? Of woont u bijvoorbeeld in een instelling voor beschermd wonen in de regio Eindhoven? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor zorg met verblijf. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie.

 • Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf

Woont u in de regio Eindhoven en ontvangt u thuiszorg? Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden? Of zorg van een verpleegkundige of begeleiding? Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere zorggebruik, uw leeftijd, uw huishouden, uw inkomen en vermogen.

 • WTCG

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt dan in aanmerking voor de compensatie eigen risico of voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

 • PGB

Een pgb (persoonsgebonden budget) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg in te kopen. Hiermee kunt u zelf uw zorg organiseren. Bijvoorbeeld wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies doet.

 • WMO

Ontvangt u via uw gemeente een hulpmiddel of voorziening uit de Wmo? Dan moet u hiervoor vaak een eigen bijdrage betalen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

 • Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn.

 • Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag.

Bovenstaande punten zijn van invloed zijn op uw netto besteedbaar inkomen. Wanneer u woonachtig bent in de regio Eindhoven kan ik voor u inzichtelijk maken en berekenen op welke bijdrages u recht heeft en wat u moet betalen aan eigen risico’s. Samen vragen we deze faciliteiten dan meteen voor u aan. Zelf hoeft u dus helemaal niets meer te regelen en houd u het overzicht over uw eigen financiële positie.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Uw pensioen

Maakt u zich zorgen over uw pensioen?

De oudedagsvoorziening in Nederland staat onder druk.  De pensioenfondsen in Nederland zijn in 2009 in de problemen beland waardoor u niet langer kunt vertrouwen op een vast pensioen.  Welke gevolgen heeft dit voor uw pensioen? 

Het pensioen in Nederland rust op drie pijlers.

 • AOW is een overheidspensioen en voor alle inwoners gelijk. Dit ontvangt u vanaf 65 jaar tot aan uw overlijden.
 • Aanvullend pensioen opgebouwd via uw werkgever bovenop uw AOW.
 • Eigen voorzieningen door uzelf opgebouwd op een spaarrekening of doormiddel van het benutten van uw jaarruimte/reserveringsruimte ondergebracht bij een verzekeraar of bank.

Samen met u bekijk ik hoe deze drie pijlers voor u geregeld zijn. Wat gaat u straks ontvangen als u 65 jaar bent? Heeft u heel uw leven lang nog recht op deze voorzieningen? Hoe ziet uw financiële situatie eruit als u misschien wel 100 jaar word?

Waardeoverdracht

Wist u dat het mogelijk is te shoppen met uw pensioen? Veel mensen vinden het niet gebruikelijk om te shoppen met hun pensioen. Maar wat als u dat gewoon honderden euro’s per jaar oplevert? Ik kan uw mogelijkheden in kaart brengen en u helpen bij de waardeoverdracht van uw pensioen naar een andere aanbieder wanneer dat interessant is.

Overlijden

U of uw partner ontvangen pensioen en komen te overlijden. Samen met u bekijk ik wat de gevolgen hiervan zijn op uw persoonlijke situatie. Heeft u recht op nabestaandenpensioen/partnerpensioen?

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Uw vermogen

Sparen of beleggen

Over het algemeen zit er een groot vermogen bij de doelgroep 65 jaar en ouder. Maar wat kunt u nu het beste doen met dit vermogen? Heeft u het op een spaarrekening staan of belegd u ermee? Of zit dit vermogen misschien in uw huis? Hoe kunt u dit vermogen het beste laten renderen met het risico dat bij u past? Woont u in de regio Eindhoven en wilt u een antwoord op al uw vragen omtrent vermogen dan bent u bij Roots Financieel Advies aan het juiste adres.

Schenken

Wilt u uw vermogen niet laten renderen maar juist schenken aan de (klein)kinderen? Samen met u bekijk ik dan wat voor u het maximale bedrag is dat u mag schenken. Of is het misschien verstandiger dit bedrag uit te lenen aan de kinderen? Hierdoor zorgt u ervoor dat er minder vermogen aanwezig is bij overlijden. Uw nabestaanden zullen hierdoor minder erfbelasting moeten betalen. Samen met u bekijk ik wat in uw situatie de beste optie voor u is.

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Wonen

Wanneer uw vermogen zit opgesloten in uw eigen woning is het lastig om dit vermogen uit de woning te krijgen zonder uw woning te moeten verkopen.

Toch kan ik samen met u bekijken hoe we de overwaarde van uw woning het beste kunnen benutten. Wellicht dat het nemen van een tweede hypotheek of een consumptief krediet voor u de beste optie is om het vermogen wat zit opgesloten in uw woning te benutten.

Een voorbeeld:

U bent 70 jaar oud en van plan om nog 1 keer te verhuizen naar een andere woning vanuit de woning waar u al jaren hebt gewoond. In het wooncomplex waar u wilt gaan wonen word zorg aangeboden. Deze woningen worden meestal aangeboden in het huursegment. U bent geïnteresseerd om een huurwoning af te nemen in dit complex maar heeft totaal geen zicht  op uw persoonlijke financiële situatie.  U zit namelijk nog met een woning die nog niet is verkocht.

Kunt u wel uw hele leven in deze woning blijven wonen?

Ik kan uw angst, onzekerheid, onveiligheid en onrust over uw financiële positie en situatie wegnemen. Dit doet ik door overzicht en inzicht te creëren in wat u nodig heeft om uw wensen en doelstellingen te bereiken en het in kaart brengen van uw financiële situatie. Ik plan uw financiële toekomst waarbij inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband worden gebracht. Met als toevoeging het in kaart brengen van uw persoonlijke scenario’s. (benutten overwaarde, lang leven risico, overlijden.) Angst, onzekerheid, onveiligheid en onrust worden hierbij weggenomen.


Bent u op zoek naar een financieel adviseur op et gebied financiële planning in Eindhoven dan bent u bij mij aan het juiste adres. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Veelgestelde vragen

Om u te laten zien wat ik eventueel voor u kan betekenen heb ik de meest gestelde vragen van mijn klanten uit de regio Eindhoven omtrent ouder worden hieronder voor u beschreven.

 

 • Ontvang ik nog wel heel mijn leven AOW?
 • Hoeveel AOW ontvang ik later?
 • Waarom word ik gekort op mijn pensioen?
 • Krijg ik als gepensioneerde ook te maken met een verlaging van mijn AOW?
 • Mijn partner is jonger dan 65 jaar. Krijgen wij nog partnertoeslag?
 • Op welke leeftijd mag ik met pensioen? Krijg ik dan nog AOW?
 • Hoe zit het met de AOW en samenwonen in Eindhoven?
 • Is het verstandig om mijn vermogen op te eten gezien het huidige zorgstelsel?
 • Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan de kinderen?
 • Heb ik nog steeds recht op hypotheekrenteaftrek na mijn 65ste ?

 

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 • Is het verstandig om de hypotheek af te lossen?
 • Wat zijn de gevolgen van het verhuizen van een koop naar een huurwoning voor mijn pensioen / vermogen / inkomen?
 • Hoe waardevast is mijn pensioen?
 • Welke invloed heeft ons vermogen op de zorgtoeslag?
 • Hebben wij recht op huurtoeslag?
 • Wat zijn de gevolgen zijn van een echtscheiding op latere leeftijd voor mijn pensioen / inkomen / vermogen? 
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen / inkomen / vermogen als ik 100 jaar word? 
 • Welke mogelijkheden heb ik om borg of garant te staan voor mijn kinderen?
 • Welke invloed heeft ons inkomen en eigen vermogen op de awbz en wmo?

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Financieel plan

Alle bovenstaande vragen kan ik voor u beantwoorden. Wanneer u echter de zaken grondig wilt aanpakken kunt u bij mij ook kiezen voor een op maat gemaakt financieel plan. Een financieel plan vormt voor mij de basis van een goed financieel advies. Het financieel plan van Roots Financieel Advies geeft u een compleet overzicht van uw inkomenspositie bij arbeid…

Verder Lezen

Waarom Roots?

Ik ben geheel onafhankelijk en heb bij geen enkele financiële dienstverlener een belang. Ik heb dan ook maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kan ik u de toegevoegde waarde bieden die u verdient als klant. Ik ben open, transparant en ethisch en mijn doelen naar u toe zijn het wegnemen van onzekerheid, het financieel ontzorgen, het wegnemen van onrust en u een…

Verder Lezen

Meer weten?

Wilt u na het lezen van deze pagina weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Heeft u een financiële vraag die u eens voor wilt leggen aan een adviseur? Of heeft u een andere reden om contact met mij op te nemen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Verder Lezen