Overlijden

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 135.000 mensen als gevolg van ouderdom, ziekte of een ongeval. Overlijden is een reëel risico dat iedereen dan ook loopt. Overlijden gaat vaak gepaard met veel verdriet bij de nabestaanden. Daarnaast kan het grote financiële gevolgen hebben voor u of uw nabestaanden.

Als plotseling de kostwinner van uw gezin wegvalt zijn de  gevolgen vaak nog groter. Maar ook als diegene komt te overlijden die voor rekening en risico een onderneming drijft ontstaat er een groot probleem binnen het bedrijf en uw gezin. Niemand staat er graag bij stil, maar een overlijden betekent dat er veel financiële zaken moeten worden geregeld. Het is verstandig om op tijd na te denken over bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart, uw testament en de erfenis. Blijft uw partner straks financieel goed achter? Wat kunt u nu alvast regelen? En voor welke beslissingen komt u te staan als uw partner of een naaste is overleden?


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Onafhankelijk financieel advies

overlijden

Wenst u ook inzicht in uw financiële situatie bij overlijden nu en in de toekomst? 

Een ding in het leven is zeker. Op een gegeven moment komen we allemaal te overlijden. Omdat het moment van overlijden vaak onzeker is moet u hier goed op voorbereid zijn. Het zou namelijk vervelend zijn voor uw nabestaanden als u komt te overlijden en zij hebben geen inkomen meer of moeten het huis verplicht verkopen.  Daarom bied ik u wanneer u in de omgeving van Eindhoven woont op het gebied van overlijden zekerheid, rust en veiligheid.

Erfenis  /  Inkomen partner bij overlijden /  Verzekeringen  /   Pensioen / Veelgestelde vragen  

Erfenis

Een erfenis of nalatenschap is alles wat iemand achterlaat na overlijden. Zoals spaargeld en een eigen huis, maar ook kleding, sieraden, meubilair en schulden horen bij een erfenis. Ik geef u een antwoord op al uw vragen omtrent overlijden.

Ook laat ik u zien wat er gebeurd als u niets regelt. Wanneer u een erfenis ontvangt moet u misschien erfbelasting betalen. Hoe werkt dit en wat moet u hiervoor regelen? Heeft u vragen over de afwikkeling van een erfenis en woont u in de regio Eindhoven neemt u dan contact met mij op.

 • Als u niets regelt

Als er geen testament is opgesteld dan wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van het erfrecht. De echtgenoot of geregistreerd partner en familieleden zijn de erfgenamen. Als u samenwoont, is uw partner geen erfgenaam. Ook niet als u een samenlevingscontract heeft. Met name voor ongehuwd samenwonenden is het aan te raden om een testament op te stellen. Als er geen testament is, heeft de achterblijvende partner geen wettelijk recht op de nalatenschap.

 • Vier groepen

De wet onderscheidt vier groepen erfgenamen. De erfenis gaat in principe naar personen in de eerste groep. Als die er niet zijn, erven personen uit de tweede groep de nalatenschap, et cetera. De groepen zijn als volgt onderverdeeld:

 1. echtgenoten (of geregistreerde partners) en kinderen
 2. ouders, broers en zussen
 3. grootouders
 4. overgrootouders

In principe hebben de echtgenoot en de kinderen recht op de erfenis die de helft van de gezamenlijke boedel bedraagt. Zij erven ieder een even groot deel. Als de echtgenoot nog leeft, dan krijgen de kinderen niet meteen hun deel uitbetaald. De echtgenoot is eigenaar van de hele nalatenschap. Hij mag er vrij over beschikken. De kinderen krijgen een geldvordering op hem ter waarde van hun erfdeel. Deze vordering kunnen zij in principe pas opeisen als de echtgenoot overlijdt of failliet gaat.

 • Testament

Wilt u niet dat uw erfenis volgens de wettelijke verdeling wordt verdeeld dan kunt u een testament maken. U kunt daarin iedereen als erfgenaam aanwijzen. Deze erfgenaam krijgt na uw overlijden al uw bezittingen en schulden.

 • Uitsluitingsclausule

U kunt in een testament ook voorwaarden aan de aanvaarding van de erfenis opnemen. U kunt daarbij denken aan een uitsluitingsclausule. Als uw kinderen getrouwd zijn, dan blijft de erfenis hun persoonlijke eigendom. Bij een scheiding kan de erfenis niet bij de ex-echtgenoot terecht komen.

 • Codicil

Voor kleine zaken kan het handiger zijn om een codicil te maken: een handgeschreven (dus niet getypte) brief voorzien van datum en handtekening. Met een codicil kunt u aantal zaken regelen voor na uw overlijden:

 • Het toedelen van duidelijk en afzonderlijk omschreven inboedelgoederen zoals sieraden, meubels en kleren.
 • Wensen over begrafenis of crematie.

Wilt u weten hoe uw financiële situatie is geregeld na uw overlijden of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

 

 

Inkomen partner bij overlijden

Wat moet er geregeld worden om je partner of gezin goed verzorgd achter te laten na overlijden?

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw).

 • Uitkeringen Algemene nabestaandenwet

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de Anw.

 • Voorwaarden ANW

Voor een Anw-uitkering geldt dat u nog geen recht mag hebben op AOW. Daarnaast voldoet u aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent geboren vóór 1950.
 • U heeft een kind onder de 18 jaar.
 • U bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Wilt u weten of u recht heeft op een uitkering vanuit de algemene nabestaandenwet en woont u in de regio Eindhoven? Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering of kapitaalverzekering waarmee u financiële risico’s, zoals het niet meer kunnen betalen van uw  huis of hypotheek na het overlijden van uw partner, kunt verzekeren.

 • Kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering keert bij overlijden een geldbedrag uit. De hoogte van dat bedrag bepaald u op het moment dat u de verzekering afsluit. Met deze uitkering betalen de nabestaanden de uitvaart. Daarnaast kunt u allerlei extra’s meeverzekeren.

 • Natura-uitvaartverzekering

De natura-uitvaartverzekering bestaat uit een vast pakket. De verzekeraar neemt alle zorg uit handen. Hij schakelt de begrafenisondernemer in en regelt alle zaken rond de begrafenis of crematie. Deze verzekering keert geen geld uit. Wilt u meer dan wat in het pakket zit, dan moet u uzelf extra verzekeren.

 • Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat er in zo’n situatie geld vrijkomt waardoor u de kosten wat makkelijker kunt opvangen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt de zekerheid dat de achterblijvende partner of het gezin ook na het overlijden van één van u beiden door kan leven zoals u nu gewend bent.

Wilt u weten hoe u bent verzekerd voor uw overlijden? Wenst u inzicht in uw situatie bij overlijden en woont u in de regio Eindhoven? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Een eerste gesprek is voor u altijd gratis en vrijblijvend. 

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Pensioen en overlijden

Als u of uw partner overlijdt is dat een ingrijpende gebeurtenis waarbij u ook nog eens heel veel moet regelen. Weet u hoe u of uw gezin financieel achterblijft bij overlijden? Kunnen uw nabestaanden de huur of hypotheek blijven betalen? En hoe zit het met de kosten voor de kinderen en andere vaste lasten? Uw nabestaanden hebben mogelijk recht op een uitkering van uw pensioenuitvoerder.
 • AOW-uitkering

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw woonsituatie. Samenwonenden krijgen per persoon minder AOW dan alleenstaanden. Als u al met pensioen bent, krijgt u bij het overlijden van uw partner meteen te maken met een aanpassing van de AOW-uitkering. Uw uitkering gaat omhoog. De uitkering van uw overleden partner valt dan wel weg. Hierdoor heeft u in totaal minder inkomsten.

 • ANW-uitkering

Als uw partner overlijdt heeft u misschien recht op een ANW-uitkering. Dit is een uitkering van de overheid. U komt hier niet snel voor in aanmerking. U krijgt de uitkering alleen als u nog geen recht hebt op een AOW-uitkering. Bovendien moet u niet te veel verdienen.

 • Nabestaandenpensioen partner (partnerpernsioen)

Als u werknemerspensioen opbouwt, hebben uw partner en kinderen vaak recht op nabestaandenpensioen, ook wel partnerpensioen genoemd. Dit gaat meteen in na uw overlijden.

 • Nabestaandenpensioen voor de ex-partner

Als u in het verleden nabestaandenpensioen hebt opgebouwd, dan heeft uw ex-partner mogelijk recht op een uitkering van uw pensioenuitvoerder als u overlijdt. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen of bijzonder partnerpensioen. Ik kan voor u bekijken of u recht heeft op een nabestaandenpensioen.

 • Nabestaandenpensioen voor kinderen (wezenpensioen)

Kinderen van een overleden ouder hebben vaak ook recht op een uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit heet een wezenpensioen. De voorwaarden van de uitkering verschillen per pensioenregeling. Bij de meeste pensioenuitvoerders eindigt de uitkering als een kind 18 of 21 word. Ik kan voor u bekijken wat uw kinderen krijgen als u zou komen te overlijden.


Wilt u weten hoe het geregeld is met uw pensioen bij overlijden en woont u in de regio Eindhoven? Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Veelgestelde vragen

Om u te laten zien wat ik eventueel voor u kan betekenen heb ik de meest gestelde vragen van mijn klanten in de regio Eindhoven omtrent overlijden hieronder voor u beschreven.

 • Blijft mijn partner straks financieel goed achter?
 • Wat kan ik regelen om de negatieve financiële gevolgen van een overlijden te beperken?
 • Voor welke financiële beslissingen kom ik te staan bij een overlijden?
 • Wat gebeurd er met mijn vermogen als ik niets regel?

 

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Wanneer u in de omgeving van Eindhoven woont is deze afspraak voor u gratis.

 

 • Wat houden de Algemene Nabestaandenwet en nabestaandenpensioen in?
 • Is het voor mij verstandig een testament te regelen?
 • Ben ik goed verzekerd voor overlijden? Ben ik niet over- of onderverzekerd.
 • Hoe kan ik mijn vermogen het beste overhevelen naar de kinderen? Schenken? Schenken op papier? Of lenen?

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

 

Financieel plan

Alle bovenstaande vragen kan ik voor u beantwoorden. Wanneer u echter de zaken grondig wilt aanpakken kunt u bij mij ook kiezen voor een op maat gemaakt financieel plan. Een financieel plan vormt voor mij de basis van een goed financieel advies. Het financieel plan van Roots Financieel Advies geeft u een compleet overzicht van uw inkomenspositie bij arbeid…

Verder Lezen

Waarom Roots?

Ik ben geheel onafhankelijk en heb bij geen enkele financiële dienstverlener een belang. Ik heb dan ook maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kan ik u de toegevoegde waarde bieden die u verdient als klant. Ik ben open, transparant en ethisch en mijn doelen naar u toe zijn het wegnemen van onzekerheid, het financieel ontzorgen, het wegnemen van onrust en u een…

Verder Lezen

Meer weten?

Wilt u na het lezen van deze pagina weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Heeft u een financiële vraag die u eens voor wilt leggen aan een adviseur? Of heeft u een andere reden om contact met mij op te nemen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Verder Lezen