Overlijden

Het kopen van een huis is voor de meeste mensen financieel gezien één van de grootste beslissingen in hun leven.

Vaak is het hypotheekbedrag een veelvoud van het gezinsinkomen op jaarbasis en drukken de woonlasten zwaar op het maandelijks te besteden bedrag. Het is daarom heel belangrijk om de risico’s die je loopt als huizenbezitter goed in de gaten te houden.

ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVIES

Overlijden en hypotheek

U wilt toch ook niet uw woning moeten verkopen bij overlijden?

Een belangrijk risico dat u als huizenbezitter loopt, is dat vanwege veranderende omstandigheden de woonlasten niet meer opgebracht kunnen worden. Dit gebeurt met name indien de kostwinner komt te overlijden. Tegenwoordig is het mogelijk je tegen deze risico’s te verzekeren.

Hieronder zal ik uitgebreid op de overlijdensrisicoverzekering ingaan. Klik op de link hieronder om naar het onderdeel van uw keuze te gaan.

Inkomen verruimen / Belastingen / Budgetteren /  Woning verkopen / Overlijdensrisicoverzekering /Hypotheekverstrekker / Woonlastenfaciliteit


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u als u in Veldhoven of omgeving woont.

Inkomen verruimen

Het kan zijn dat u recht heeft op toeslagen via de belastingdienst. Ook kan het zo zijn dat de gemeente speciale kosten en/of voorzieningen voor u vergoed. Ik adviseer u over deze mogelijkheden zodat u niets misloopt waar u recht op heeft.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u als u in Veldhoven of omgeving woont.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Belastingen

Soms komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Ik vraag dit samen met u na bij de gemeente waar u woont.


Advies over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen nodig? U woont in de omgeving van Veldhoven? Ik kom graag bij u langs voor een kennismakingsafspraak en probleemanalyse van uw persoonlijke financiële situatie.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Budgetteren

Het is belangrijk te zorgen voor een goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit is belangrijk omdat u dan niet voor verrassingen komt te staan. Ik ondersteun u als budgetcoach bij het inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven.

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt zodra de verzekerde komt te overlijden. Buiten de emotionele gevolgen, zijn er in het geval van overlijden vaak ook ingrijpende financiële gevolgen in de vorm van een inkomensdaling of kostenstijging. Het hangt van verschillende factoren af in hoeverre u er verstandig aan doet dit risico af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering. Hierbij dient als insteek genomen te worden dat het dekkingsbedrag hoger moet zijn indien het risico hoger is.

Eisen geldverstrekker

Bij het aangaan van een hypotheek, is het hypotheekbedrag in veel gevallen hoger dan de waarde van de gekochte woning. Dit hangt samen met het feit dat de kosten van de aankoop vaak meegefinancierd worden in de hypotheek. Dit betekent dat ook de geldverstrekker risico loopt indien uw inkomenssituatie (ingrijpend) mocht veranderen. Mocht u – in het ergste geval – de hypotheeklasten niet meer kunnen voldoen, dan heeft de geldverstrekker het recht uw woning te verkopen. Indien de verkoopwaarde lager ligt dan het hypotheekbedrag, kan dit zeer nadelig uitpakken voor de geldverstrekker. Aangezien een dergelijk scenario zich voor zou kunnen doen in het geval van overlijden, eisen de meeste geldverstrekkers dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Hierbij hoeft meestal niet het volledige hypotheekbedrag afgedekt te worden. Stelregel bij de meeste geldverstrekkers is dat het bedrag dat geleend wordt boven de 80% van de marktwaarde van de woning dient te worden afgedekt.

Gezinssituatie

Hoe groter de financiele gevolgen van het overlijden van een gezinslid, des te belangrijker het is om dit risico goed af te dekken. Een alleenstaande heeft vaak weinig baat bij het afdekken van het overlijdensrisico en zal alleen het minimaal geeiste bedrag afdekken. Daarom kan het voor een alleenstaande zin hebben een geldverstrekker te zoeken die met zo weinig mogelijk overlijdensrisicodekking genoegen neemt. Voor een kostwinner van een gezin met 4 kinderen zal echter vaak gelden dat gekozen wordt voor een dekkingsbedrag dat een stuk hoger ligt dan wat door de geldverstrekker minimaal geeist wordt. Wij gaan hierbij altijd uit van de stelregel dat de overlijdensrisicoverzekering een dekking moet kennen waarbij de nabestaande(n) in het geval van overlijden zonder problemen moet(en) kunnen blijven wonen in de gekochte woning.

Financiële situatie

Bij het bepalen van de hoogte van de overlijdensrisicodekking, dient er gekeken te worden naar de totale financiële situatie. Indien er sprake is van (veel) eigen vermogen, is er een lagere overlijdensrisicodekking nodig dan indien er bijvoorbeeld naast de hypotheek nog extra schulden zijn. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de overige voorzieningen. Denk hierbij aan de eventuele nabestaandenpensioenvoorzieningen.

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

De bank en uw woning

  • Hypotheekverstrekker

In de praktijk zie ik vaak dat mensen niet in contact blijven met hun hypotheekverstrekker als ze even de hypotheek niet meer kunnen betalen. Neem dus tijdig met mij contact zodat we samen in gesprek kunnen blijven met uw hypotheekverstrekker. Deze wil immers graag dat u uw rente kunt blijven betalen bij werkloosheid.

  • Woning verkopen

Is de werkloosheid van langere duur? Dan kan het noodzakelijk zijn uw woning te verkopen. U kunt hierbij een restschuld overhouden. Ik adviseer u over de gevolgen van uw keuzes zodat u een gewogen beslissing kunt nemen welke keuze het best past bij uw situatie.


Wilt u meer weten over de overlijdensrisicoverzekering? Bel of maak contact via de website. Indien u in de omgeving van Veldhoven woont dan kom ik graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend gesprek. 

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Woonlastenfaciliteit NHG

Als u een hypotheek heeft afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie en u komt te overlijden dan kunt uw partner in veel gevallen aanspraak maken op deze faciliteit van NHG. U ontvangt dan een borgstelling voor een aanvullende hypotheek die wordt gebruikt om maximaal twee jaar een deel van uw lasten te betalen. Deze faciliteit is er om een gedwongen verkoop van uw woning te voorkomen.


Advies over NHG nodig? U woont in de omgeving van Veldhoven? Ik kom graag bij u langs voor een (vrijblijvende) kennismakingsafspraak. Deze eerste afspraak is altijd gratis en vrijblijvend voor u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP