Ontslag

De benaming “Gouden Handdruk” bevat een positieve klank. Soms is dat het ook maar in de meeste gevallen leid een ontslag tot veel emotie en leed. En dan moeten er ook nog allerlei zaken door u op financieel gebied geregeld worden in een vaak erg kort tijdsbestek voor uw arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Woont u in de regio Eindhoven? Bent u net ontslagen of zit er een ontslag aan te komen? Neemt u dan contact met mij op. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

 

Onafhankelijk financieel advies

ontslag

 U wenst zich toch ook niet druk te maken over de financiële gevolgen van uw ontslag? 

Er komen bij een ontslagvergoeding veel keuzes op u af. Heeft u wel of geen recht op ww? Moet u de pensioenopbouw wel of niet voorzetten bij het huidige pensioenfonds? Hoe is het geregeld met de sociale zekerheid in Nederland tegenwoordig?

Dit zijn vaak onderwerpen waar u zich nog nooit mee bezig heeft gehouden en waar uw interesse ook niet meteen naar uit gaat. Toch vereist dit alles een heldere blik van u die niet vertroebeld word door emotie en zorgen. Zou het op dat moment niet prettig zijn als u mij kunt inschakelen? Iemand die kennis heeft van de juridische, fiscale en bancaire zaken en die alleen maar bezig is met uw belang.  Ik kijk hierbij niet alleen naar uw inkomenssituatie, maar kijk ook naar de gevolgen van het ontslag voor uw vermogenssituatie (de eigen woning, spaartegoeden) en nalatenschapsplanning (testament huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract).

Ontslagaanvraag UWV /  Ontslag met wederzijds goedvinden  /  Naar de kantonrechter  /   Kantonrechtersformule   /   Ontslagvergoeding / Veelgestelde vragen


Wanneer u ook geen zorgen wilt hebben over uw financiële situatie bij ontslag bent u bij mij aan het juiste adres. Als onafhankelijk financieel adviseur sta ik u bij en geef ik u inzicht in uw financiële situatie voor en na ontslag. Een eerste afspraak is voor u altijd gratis en vrijblijvend wanneer u in de regio Eindhoven woont. 

Ontslagaanvraag UWV

Als de aanleiding voor uw ontslag ligt in de financiële situatie van de werkgever, is de kans op een ontslagvergoeding klein. Het bedrijf doet in dat geval een ontslagaanvraag bij het UWV. In de meeste gevallen wordt geen afkoopsom overeengekomen met u. Uw WW-uitkering begint als de opzegtermijn is afgelopen. Als u het niet eens bent met deze procedure, kunt u zich tot de kantonrechter wenden.


Gaat het op dit moment niet zo goed met uw werkgever en wilt u meer inzicht in uw financiële situatie na ontslag? Neemt u dan contact met mij op. Ik sta u graag te woord. Een eerste afspraak is voor u altijd gratis en vrijblijvend.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever kan u ook een voorstel doen voor een afkoopsom en uitdienst-datum. Als u daarmee akkoord gaat, leg dan samen met uw werkgever alle afspraken (zoals de ontslagvergoeding) vast in een beëindigingsovereenkomst. Let er wel op dat daar niets staat wat uw recht op een WW-uitkering in gevaar kan brengen. Woont u in de regio Eindhoven dan kunt u hier altijd bij mij voor terecht.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Kantonrechter

 • Kantonrechter

Ontslag kan ook geregeld worden via de kantonrechter. De rechter stelt de uitdienstdatum vast. Als uw werkgever uw ontslag snel wil laten ingaan, kunt u op deze manier een afkoopsom overeenkomen. Deze som geld (of ‘gouden handdruk’) bij ontslag is bedoeld om een daling in inkomen te compenseren.

 • Sociaal plan

De afkoopsom kan ook onderdeel zijn van een sociaal plan. In eerste instantie probeert uw bedrijf u te helpen aan een nieuwe baan. Pas als dat niet lukt, kunt u in aanmerking komen voor een afkoopsom. Als u het niet eens bent over de regeling en het bedrag, dan kan de kantonrechter hierover uitspraak doen.

 • Kantonrechterformule

Als uw ontslag voor de rechter komt, hanteert deze de zogeheten kantonrechterformule. Hij kijkt voor de vaststelling van uw ontslagvergoeding naar de volgende factoren:

 • het aantal dienstjaren bij die werkgever
 • uw leeftijd
 • uw bruto jaarinkomen
 • in hoeverre het ontslag verwijtbaar is.

Bij ontslag via de kantonrechter bepaalt de kantonrechter wanneer uw arbeidsovereenkomst precies eindigt. Het UWV gaat echter uit van de datum dat uw opzegtermijn zou zijn afgelopen als uw ontslag niet via de kantonrechter was gegaan. Als u hierdoor een bepaalde periode geen inkomen heeft, kunt u de ontslagvergoeding gebruiken om deze periode te overbruggen.


Wilt u weten hoe hoog uw uitkering met toepassing van de kantontrechterformule word en woont u in de regio Eindhoven? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Deze eerste afspraak is voor u gratis en vrijblijvend.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

 

Ontslagvergoeding

Het door de rechter vastgestelde bedrag is een bruto bedrag. Het bedrag word vanaf 2014 uitbetaald en hierover moet u meteen belasting betalen.

 • Contante betaling ineens

Contante betaling ineens betekent dat de ontslagvergoeding in één keer zal worden ontvangen en dan ook meteen over het volledige bedrag belasting betaald zal moeten worden. Het is niet meer mogelijk om de gouden handdruk door te schuiven naar een later moment of de uitkering over meerdere jaren te spreiden. Hiermee kon aanzienlijk belasting bespaard worden.

 • Middelen

Het in één keer afrekenen van uw ontslagvergoeding zorgt ervoor dat u in een keer veel belasting moet betalen. Vaak zelfs tegen het hoogste tarief van 52%. Het is mogelijk om deze belasting te verminderen door gebruik te maken van het inkomen te middelen. Middelen is een manier om de belastingdruk over een drietal aaneen gesloten jaren te verdelen.

 • Stamrecht en lijfrente

In het verleden was een lijfrente een oplossing om het hoge inkomen te drukken. Die vlieger gaat helaas niet meer op. U moet namelijk een jaarruimte en reserveringsruimte berekening hebben om te zien hoeveel u af mag trekken.

 • Storten in pensioenregeling

Het is ook mogelijk om een ontslagvergoeding te storten in uw pensioenregeling. Realiseer daarbij dan dat deze vergoeding onderhevig is aan de spelregels van het pensioen. De uitkering per maand zal niet erg hoog zijn.

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Veelgestelde vragen

Om u te laten zien wat ik eventueel voor u kan betekenen heb ik de meest gestelde vragen van mijn klanten uit de regio Eindhoven omtrent ontslag hieronder voor u beschreven.

 • Heb ik recht op een ontslagvergoeding?
 • Heb ik recht op een werkeloosheidsuitkering? En zo ja hoe lang?
 • Wat betekent een ontslag voor mijn vermogen?
 • Hoe ziet mijn inkomenssituatie eruit in de toekomst?

 

Wilt u ook inzicht in uw situatie na ontslag en wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Deze is voor u gratis en vrijblijvend als u in de regio Eindhoven woont. 

 • Als ik een ontslagvergoeding krijg wat is dan fiscaal gezien voor mij de beste optie om deze te beheren?
 • Wat zijn de gevolgen van het ontslag voor mijn pensioen?
 • Wat moet ik doen als ik door het ontslag de hypotheek niet meer kan betalen?

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Financieel plan

Alle bovenstaande vragen kan ik voor u beantwoorden. Wanneer u echter de zaken grondig wilt aanpakken kunt u bij mij ook kiezen voor een op maat gemaakt financieel plan. Een financieel plan vormt voor mij de basis van een goed financieel advies. Het financieel plan van Roots Financieel Advies geeft u een compleet overzicht van uw inkomenspositie bij arbeid…

Verder Lezen

Waarom Roots

Ik ben geheel onafhankelijk en heb bij geen enkele financiële dienstverlener een belang. Ik heb dan ook maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kan ik u de toegevoegde waarde bieden die u verdient als klant. Ik ben open, transparant en ethisch en mijn doelen naar u toe zijn het wegnemen van onzekerheid, het financieel ontzorgen, het wegnemen van onrust en u een…

Verder Lezen

Meer weten?

Wilt u na het lezen van deze pagina weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Heeft u een financiële vraag die u eens voor wilt leggen aan een adviseur? Of heeft u een andere reden om contact met mij op te nemen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Verder Lezen