MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met Roots Financieel Advies wil ik toegevoegde waarde creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) vlak.

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Deze afspraak is gratis voor u wanneer u in de regio Eindhoven / Veldhoven woont. 

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Onafhankelijk financieel advies

MVO

Binnen Roots Financieel Advies streef ik naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belangen. Transparantie en openheid zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik geef ten alle tijden inzicht in het MVO-beleid en de keuzes die gemaakt worden. Zo weet u precies wat u aan mij heeft en wat niet. Dat voorkomt teleurstelling achteraf en levert mij uw betrokkenheid op.

MVO-plan / Eed – Belofte Vrijwilligerswerk / MVO-manifest


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

MVO-plan

De bovenstaande zienswijze heb ik vertaald naar een MVO-plan. Klik op onderstaande link om het MVO-plan in te zien.

download

Eed / Belofte financieel adviseurs

In januari 2014 heb ik als een van de eerste financieel adviseurs de bankierseed afgelegd. Dit is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door personen die op geschiktheid moeten worden getoetst door de AFM. Deze eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van uw belang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van wat u mij toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

Ik vind het belangrijk integer en zorgvuldig te handelen in uw belang. Daarbij vind ik het van belang mijn kennis niet te misbruiken en geheim te houden wat u tegen mij zegt. Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor de samenleving. Om deze redenen heb ik besloten de eed financiële sector te ondertekenen. Op deze manier geef ik een commitment aan u en de samenleving.

Klik op de onderstaande link om de eed die ik namens Roots Financieel Advies heb afgelegd te downloaden.

download


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

Vrijwilligerswerk

Sinds april 2013 ben ik vrijwillig budgetcoach bij stichting Stimulans voor de gemeente Veldhoven. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van Goed voor Elkaar van stichting Stimulans en Bureau Sociale Raadslieden.

Als budgetcoach probeer ik financiële zorgen te voorkomen of te verminderen. Of het nu gaat om betalingsproblemen, grip op de thuisadministratie kwijt zijn of regelmatig brieven van de deurwaarder op de deurmat. Met de hulp van een budgetcoach staat de mens er niet alleen voor. Enkele taken van een budgetcoach zijn het opstellen van een probleemanalyse, het maken van een plan van aanpak, het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van voorzieningen, het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven, het contact leggen met instanties en het coachen bij het omgaan met financiën.


Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening?  Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.

 

NEEM DIRECT CONTACT  OP

Manifest MVO

Partners van MVO Nederland ondertekenen het partnermanifest. Ik heb hierin verklaard dat de beschreven visie op MVO in het manifest door mij als uitgangspunt zal gelden voor alle bedrijfsbeslissingen. Ik heb de genoemde MVO-uitgangspunten onderschreven. Bij alle bedrijfsbeslissingen zal ik streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Het manifest is bedoeld om u te laten inzien hoe Roots Financieel Advies aankijkt tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hieronder kunt u het partnermanifest van MVO Nederland downloaden

download